Klantenservice

Ruilen en Retourneren (Herroepingsrecht)

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (POm het formulier voor herroeping op te slaan, klik hier voor het word-document), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wanneer u besluit een product retour te sturen stuur ons dan een email: info@whiteboard-express.nl of bel naar +31 (0)49 984 74 46.  Wij nemen vervolgens contact met u op en zetten vervolgens een retourzending in. U ontvang bij deze retourzending een track &trace code via uw opgegeven emailadres.

Verpakken van het retour

Zorgt u ervoor dat het product bij retourzending altijd goed is verpakt. De verpakking waarin het product aan u is geleverd biedt goede bescherming tijdens het transport, waardoor wij u adviseren de originele verpakking zorgvuldig te hersluiten en te hergebruiken.

Kosten van het retourtransport

Als u het pakket zelf terug stuurt zijn de verzendkosten hiervan voor uw eigen rekening. Indien het product retour gestuurd moet worden door fout toedoen van ons zullen wij het product retour laten halen en kost het u niets.

Retouradres:
Whiteboard-Express
t.a.v Retouren
Habraken 2327
5507TK, Veldhoven
o.v.v. Uw bestelnummer

Terugstorting van uw aankoopbedrag

Uw aankoopbedrag inclusief de verzendkosten wordt zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen 14 dagen - naar u teruggestort. Wij stellen het op prijs wanneer u contact met ons opneemt voordat u iets retour stuurt, zodat wij u kunnen adviseren hoe u uw retourzending het beste kunt organiseren.

UItzondering

Op maat gemaakte producten zoals whiteboards met een afwijkende maat of bedrukte borden kunnen wij helaas niet retour nemen, omdat deze klantspecifiek gemaakt zijn.

Heeft u nog vragen over het retourneren, dan kunt u contact met ons opnemen.

Om het formulier voor herroeping op te slaan, klik hier voor het word-document.